Xem trang đầy đủ: Cau dao phu tai cach dien khi SF6

Cau dao phu tai cach dien khi SF6

03/11/2011 06:50

Tieu chuan ap dung: IEC 60265 Loai: 3 pha, lap dat ngoai troi, gan tren cot, cach dien khi SF6, phu hop cho vung khi hau nhiet doi nong am, vung o nhiem. Hoat dong: Bang tay hoac tu dong, hoac loai bang tay co the mo rong sang loai tu dong neu co nhu cau. Dien ap danh dinh: 12kV, 24kV, 35kV

http://www.ngangiang.vn/vn/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=46Liên hệ:
Công ty TNHH Ngân Giang Thiết Bị Điện G7
Địa chỉ: Lô 49G - KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội
Điện thoại: 042143074/0976095968
Email: tranvietchien.htd1.20030284@gmail.com
Chia sẽ qua twitter bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua MySpace bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua google bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua LinkedIn bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua facebook bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua stumbleupon bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua icio bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua digg bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua yahoo bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua yahoo bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua yahoo bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Chia sẽ qua yahoo bài: Cau dao phu tai cach dien khi SF6Cảnh báo bài viết: Cau dao phu tai cach dien khi SF6