Xem trang đầy đủ: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GB

Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GB

25/04/2012 16:13

Dell Inspiron 15R-N5110 (2670QM-6-640-GT525M)


Tên CPU: Intel Core i7 - 2670QM
Ram : 6G
HDD: 6400G
VGA: Nvidia Geforce GT525M
DISPLAY: 15.6 icnh
OPERATING SYSTEM : PC – DOS
WANRRANTY : 12 Tháng
Giá có VAT: 16.500.000 VND

Chia sẽ qua twitter bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua MySpace bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua google bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua LinkedIn bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua facebook bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua stumbleupon bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua icio bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua digg bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua yahoo bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua yahoo bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua yahoo bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBChia sẽ qua yahoo bài: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GBCảnh báo bài viết: Dell insprion 15R- N5110 Corei7 6G 640G vga 1GB
Thu Trang
Thu Trang
 trangthu8520@yahoo.com
 0934120885
02/05/2012 15:52 #167674

upppppppppppppppppppppppppppppppppppp:)(:~d)

Thu Trang
Thu Trang
 trangthu8520@yahoo.com
 0934120885
14/05/2012 10:22 #169551

uppppppppppppppppppppppppppp